1. Rekisterinpitäjä

 • Oulun Seudun Leader ry
 • Koillismaan Leader ry
 • Rieska-Leader ry
 • Keskipiste-Leader ry
 • Nouseva Rannikkoseutu ry

Yhteystiedot

Oulun Seudun Leader (Oulu, Kempele, Muhos, Utajärvi, Pudasjärvi, Ii)

 • Vihikari 10, 90440 Kempele
 • toimisto@oulunseudunleader.fi

Koillismaan Leader (Kuusamo, Posio, Taivalkoski)

 • Nuottatie 6 A 1, 93600 Kuusamo
 • info@koillismaanleader.fi

Rieska-Leader (Alavieska, Kalajoki, Kannus, Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska)

 • Torikatu 3, 84100 Ylivieska
 • toimisto@rieskaleader.fi

Keskipiste-Leader ry (Siikalatva, Haapavesi, Pyhäntä, Kärsämäki, Nivala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi)

 • Pajatie 5, 85500 Nivala
 • info@keskipisteleader.fi

Nouseva Rannikkoseutu ry (Hailuluoto, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki)

 • Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki
 • toimisto@nousevarannikkoseutu.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Oulun Seudun Leader ry

 • Elina Seppälä
 • elina.seppala@oulunseudunleader.fi

Koillismaan Leader ry

 • Pirjo Jaakkonen
 • pirjo.jaakkonen@koillismaanleader.fi

Rieska-Leader ry

 • Rita Kovacs
 • rita.kovacs@rieskaleader.fi

Keskipiste-Leader ry

 • Anni-Mari Isoherranen
 • anni-mari.isoherranen@keskipisteleader.fi

Nouseva Rannikkoseutu ry

 • Erja Simuna
 • erja.simuna@nousevarannikkoseutu.fi

2. Rekisteröidyt

 • Nuoriso Leader-tukea hakevat nuoret sekä heidän mahdolliset vastuu- ja yhteyshenkilönsä
 • Potentiaaliset Nuoriso Leader-tukea hakevat nuoret sekä heidän mahdolliset vastuu- ja yhteyshenkilönsä

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Leader-ryhmittäin Nuoriso Leaderin asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään Nuoriso Leader-tukiasioiden hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot
 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Tilinumero
 • Asiakastiedot
 • Tiedot projekteista / yrittäjyyskokeiluista, joihin haetaan Nuoriso Leader-tukea.

5. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä oman kotipaikkakuntansa yhteyshenkilölle.

Oulun Seudun Leader (Oulu, Kempele, Muhos, Utajärvi, Pudasjärvi, Ii)

 • elina.seppala@oulunseudunleader.fi

Koillismaan Leader (Kuusamo, Posio, Taivalkoski)

 • pirjo.jaakkonen@koillismaanleader.fi

Rieska-Leader (Alavieska, Kalajoki, Kannus, Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska)

 • rita.kovacs@rieskaleader.fi

Keskipiste-Leader ry (Siikalatva, Haapavesi, Pyhäntä, Kärsämäki, Nivala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi)

 • anu.suotula@keskipisteleader.fi

Nouseva Rannikkoseutu ry (Hailuluoto, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki)

 • erja.simuna@nousevarannikkoseutu.fi

Tarkastusoikeus

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Leader-ryhmä, leader-ryhmän työntekijät ja hallitus käsittelevät Nuoriso Leader hakemuksia sekä niiden sisältämiä henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 • Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 • Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

 • Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
 • Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.
 • Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.