Oulun Seudun Leader


Oulun Seudun Leader ry:n  toiminta-alueeseen kuuluu Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Pudasjärvi, Kempele, Utajärvi ja Muhos.

Hakujaksot

Nuoriso Leader rahoitushakemuksen voit jättää milloin vain, saapuneet hakemukset käsitellään hakujaksoittain. Hakujakson päätyttyä nuorisotyöryhmä kokoontuu käsittelemään noin viikon sisään saapuneet hakemukset.

Seuraavan hakujakson päättymispäivä

 • 19.5.2024

Tietoa rahoituksen hakemisesta

 • Mihin rahoitusta voi hakea?

  • Yhteisiin harrastusvälineisiin
  • Tapahtuman järjestämiseen
  • Yhdessä tekemiseen
  • Nuoren yrityskokeiluun
 • Minkä verran tukea voi saada?

  Tukea voi saada 100-500 € per projekti

  Nuoriso Leader tukea voidaan myöntää 100-500 euroa per projekti. Tukea haettaessa tulee hakemuksessa kertoa projektin tarkka kustannusarvio. Mikäli projekti sisältää useita eri hankintoja, tulee hakemuksessa kertoa jokaisen yksittäisen hankinnan hinta sekä kaikkien hankintojen yhteissumma.

  • Yrityskokeilussa tuki on 100 %, mikäli projektin kustannusarvio on 100-200 €. Tällöin ei omaa rahaa tarvita. Vapaamuotoisissa projekteissa tuki on aina 100%
  • Yrityskokeilussa tuki on 90 %, mikäli projektin kustannusarvio on yli 200 €. Projektin omarahoitusosuus on 10% kokonaiskustannuksista.

   

 • Kuka voi hakea rahoitusta?

  • Rahoitus on tarkoitettu 13-25 vuotiaille Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueella asuville nuorille. Nuoriso Leader rahoitusta myönnetään nuorten yrityskokeiluihin Oulun kaupungin keskustan alueelle!
  • Projekti toteutetaan vähintään kahden hengen ryhmässä. Poikkeuksena yrityskokeilut, silloin nuori voi hakea tukea myös yksin.

   

 • Milloin rahoituksen saa?

  • Rahoituspäätökset perustuvat Nuoriso Leaderin sääntöihin. Luethan säännöt ennen hakemista!
  • Nuoriso Leader rahoitushakemukset käsitellään hakujaksoittain nuorisotyöryhmän kokouksissa. Hakujaksojen päättymispäivät näet tämän sivun ylälaidasta.
  • Kokouksen jälkeen päätös lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostilla ja mahdollinen tuki maksetaan viimeistään 2 viikkoa päätöspäivämäärästä.
  • Luethan myönteisen rahoituspäätöksen ohjeet huolellisesti ja säilytät hankinnoista tulleet kuitit.
 • Miten ja milloin projekti raportoidaan?

  Projekti raportoidaan rahoituspäätöksen ohjeiden mukaisesti

  • Projekti on raportoitava kokonaisuudessaan yhden (1) kuukauden sisällä projektin päätöspäivästä.
  • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
  • Kuitit hankinnoista toimitetaan Oulun Seudun Leaderin toimistoon.
  • Hakijoilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty tuki kokonaisuudessaan takaisin.

Nuorisotyöryhmä

Nuorisotyöryhmä koostuu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueen 13-25 -vuotiaista nuorista.Nuorisotyöryhmä tekee päätös esitykset saapuneisiin Nuoriso Leader hakemuksiin sekä suunnittelee ja päättää eri teemat joita halutaan viedä eteenpäin konkreettisina tavoitteina.

Nuorisotyöryhmä kokoustaa noin 6-7 kertaa/ vuosi. Kuvassa etäyhteydellä: Emilia Seppälä, Aava Näykki, Miina Jylhänlehto, Aiva Timonen-Høgli, Benny Nguyen, Veera Impiö. Paikalla: Joona Karjalainen, Stella Jolkin, Emilia Eade ja Mona Kela

Työryhmän jäsenet

 • Oulu

  Emilia Seppälä, Haukipudas, varapuheenjohtaja

  Aada Lohi

  Teppo Ahonen

  Lotte Sääskilahti

 • Ii

  Mona Kela

 • Pudasjärvi

  Miina Jylhänlehto

  Aiva Timonen-Høgli

  Malla Väyrynen

  Azra Gör

   

 • Utajärvi

 • Muhos

  Linnea Leinonen

  Matilda Alanen ,puheenjohtaja

  Hilla Hannula

 • Kempele

  Aava Näykki

  Benny Nguyen

Ajankohtaista

Oulun Seudun Leader toteutuneita projekteja

Mitä kaikkea on jo tuettu - katso ja inspiroidu!

- / - Kohdetta

Heräsikö kysyttävää?

Tiia Pulkkinen

Vastaa Oulun Seudun Leader ry:n Nuoriso Leader asioista.

tiia.pulkkinen@oulunseudunleader.fi

Puh. +358413134697

Oulu, Ii, Kempele, Muhos, Utajärvi, Pudasjärvi

Yhteydenotto
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yritys OY/AB

Yhteystiedot

Esimerkkitie 1
00000
Paikkakunta
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Essi Esimerkki
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritys OY / AB:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen essi.esimerkki@esimerkki.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin YRITYS OY:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?