Mitä Leader toiminta on?

Leader on maaseudun kehittämistoimintaa, jota toteutetaan rahoituksen, neuvonnan ja toiminnan kautta.

Pohjois-Pohjanmaalla on viisi Leader-ryhmää

Leader -toiminta on kansallista ja kansainvälistä toimintaa. Suomessa on yhteensä 53 eri Leader ryhmää ja Euroopassa noin 2500 eri ryhmää. Toimintaa ohjaavat alueemme kehittämisstrategiat, jotka pohjautuvat toiminta-alueemme asukkaiden ideoista. Leader toimintaa rahoittaa EU:n Maaseuturahasto, Valtio ja alueemme kunnat.

Nuoriso Leader on nuorille suunnattua kehittämistoimintaa, jota toteutetaan rahoituksen ja aktivoinnin avulla. Nuoriso Leader toimintaa rahoittavat alueemme kunnat ja se on Leader ryhmän hallinnoimaa toimintaa.

  • Leader -toiminta lisää maaseudun veto- ja pitovoimaa
  • Tarjoaa rahoitusta muun muassa alueen yrittäjille, yhdistyksille, säätiöille ja kunnille
  • Toimii verkostoissa ja yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.