Keskipiste-Leader


Keskipiste-Leader ry tarjoaa rahoitusta yrityksille ja yhteisöille sekä nuorten omiin projekteihin. Aktivoimme alueen asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan ja neuvomme hakijaa hankkeen eri vaiheissa. Toiminnassamme voi olla mukana monella tavoin: hanketoteuttajana, yhdistyksemme jäsenenä tai hallituksessamme.

Nuoriso Leader -rahoitus

Nuoriso Leader -rahoitus on suunnattu toiminta-alueellamme asuville nuorille.

Vapaa-ajanprojekteissa hakijana tulee olla vähintään kolmen nuoren ryhmä. Mikäli hakijana on nuori yrittäjä, rahoituksen voi saada yksinkin.

Hakemuksessa tulee olla selvitys projektin toimenpiteistä ja kustannusarvio.

Olethan yhteydessä nuorisoaktivaattoriimme Anu Suotulaan ennen hakemuksen lähettämistä!

anu.suotula@keskipisteleader.fi

Puh. 046 922 9600

Tietoa rahoituksen hakemisesta

 • Mihin rahoitusta voi hakea?

  • Yhteiseen tekemiseen ja alueen kehittämiseen. Tekeminen tai hankinta tulee olla sellaista, josta hyötyvät myös muut alueen nuoret.
  • Tapahtuman järjestämiseen Keskipiste-Leaderin alueella (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva)
  • Harrastusvälineiden hankintaan
  • Yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
 • Minkä verran tukea voi saada?

  Vapaa-ajan projekteille

  Rahoituksen määrä 100-500€ / projekti

  Kustannusarvion ollessa 100-200€ rahoitus on 100%. Tällöin omaa rahaa ei tarvitse.

  Mikäli kustannusarvio on yli 200€ rahoitus on 90%, jolloin omaa rahaa tarvitaan 10% kokonaiskustannuksista.

  Tapahtumatonni tapahtumien järjestämiseen. Tukea voi saada 1000€, tuen osuus 90 %

  Yritystoimintaan

  Rahoituksen määrä 100-500€ / projekti.

  Rahoitus on 75% kustannusarvion koosta riippumatta.

 • Minkä ikäinen voi hakea rahoitusta?

  Rahoituksen hakeminen on suunnattu 13-25 -vuotiaille alueemme nuorille.

 • Milloin rahoituksen saa?

  • Päätös rahoituksesta ilmoitetaan hakijalle sähköisesti kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä
  • Rahoitus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kokonaisuudessaan kahden viikon sisällä päätöksen teosta
  • Mikäli projekti toteutuu suunniteltua pienempänä, hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus Keskipiste-Leader ry:lle
  • Mikäli projekti peruuntuu kokonaan, myönnetty tuki on palautettava kokonaisuudessaan Keskipiste-Leader ry:lle
 • Miten ja milloin projekti raportoidaan?

  • Projekti raportoidaan sähköisesti Nuoriso Leader-sivustolla kuukauden kuluessa projektin päättymispäivästä.
  • Jos projektin toteutuminen viivästyy, raportointi aikaa voidaan jatkaa hakijan sitä pyytäessä. Olethan yhteydessä nuorisoaktivaattoriin, mikäli tarvitset lisäaikaa!
  • Projektiraportin liitteeksi toivotaan kuvia projektin toteutuksesta. Tarkemmat ohjeet kuvien ottamiseen lähetetään rahoituspäätöksen yhteydessä hakijan ilmoittamaan sähköpostiin
  • Säilytä kuitit, niitä voit tarvita!

Heräsikö kysyttävää?

Alla löydät meidän yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?

Kasatkaa ryhmä kokoon ja laittakaa hakemusta tulemaan!

Hae rahoitusta

Ajankohtaista

Keskipiste-Leaderin toteutuneita projekteja

- / - Kohdetta

Heräsikö kysyttävää?

Laita meille viestiä!

Anu Suotula

Vastaa Keskipiste-Leader ry:n Nuoriso Leader asioista

anu.suotula@keskipisteleader.fi

Puh. 046 922 9600

Siikalatva, Haapavesi, Pyhäntä, Nivala, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi ja Pyhäntä

Yhteydenotto
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yritys OY/AB

Yhteystiedot

Esimerkkitie 1
00000
Paikkakunta
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Essi Esimerkki
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritys OY / AB:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen essi.esimerkki@esimerkki.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin YRITYS OY:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?