Rieska-Leader


Rieska-Leader ry on vuonna 1996 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää alueensa yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavieskan, Merijärven ja Sievin kunnat sekä Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit. 

Nuoriso Leader toiminta

Rieska-Leader on myöntänyt nuorten omiin hankkeisiin rahoitusta vuodesta 2010. Nuorisotyöryhmätoiminta meillä on ollut 2017 syksystä lähtien.

Tietoa rahoituksen hakemisesta

 • Mihin rahoitusta voi hakea?

   

  • Yhteisten harrastusvälineiden hankinta
  • Tapahtuman järjestäminen
  • Välinehankinta yhteisiin tiloihin
  • Lähes mitä tahansa, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat
  • Toiminnan tulee olla päihteetöntä
 • Minkä verran tukea voi saada?

  • Tuki on 100–500 €, eli 90–100 % hankkeen kustannuksista.
  • Vuoden paras Nuoriso-Leader -hanke palkitaan 250 € jatkototeutusrahalla.
 • Kuka voi hakea rahoitusta?

  • Nuoriso Leader -avustuksia voivat hakea 13–25 -vuotiaat nuoret, avustuksen edellytyksenä on, että hakijana on vähintään kolmen nuoren ryhmä.
  • Avustusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.
  • On hyvä, jos tehdään yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa, kuten yhditykset, koulut, kunnat tai yritykset. Suosittelija on eduksi.
 • Milloin rahoituksen saa?

  • Haku on jatkuva, saapuneet hakemukset käsitellään hakukierroksittain. Hakukierroksia on neljä kertaa vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä.
  • Nuorisotyöryhmä kokoontuu hakukierroksen päättymisen jälkeen ja käsittlee saapuneet hakemukset. Päätös ilmoitetaan yhteyshenkilölle kuukauden sisällä hakukierroksen päättymisestä.
 • Miten ja milloin projekti raportoidaan?

  • Hanke tulee aina raportoida.
  • Keväällä 1. ja 2. hakukierroksella (toukokuun loppuun mennessä) haetuilla projekteilla on raportointiaikaa marraskuun loppuun saakka ja syksyllä 3. ja 4. hakukierroksella (marraskuun loppuun mennessä) haetuilla seuraavan vuoden toukokuun loppuun saakka.

Heräsikö kysyttävää?

Ota yhteyttä

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?

Hae rahoitusta

Ajankohtaista

Rieska-Leaderin toteutuneita projekteja

- / - Kohdetta

Heräsikö kysyttävää?

Rita Kovacs

Vastaa Rieska-Leader ry:n Nuoriso Leader asioista

rita.kovacs@rieskaleader.fi

Puh. 044 761 8300

Alavieska, Kalajoki, Kannus, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska

Yhteydenotto
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yritys OY/AB

Yhteystiedot

Esimerkkitie 1
00000
Paikkakunta
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Essi Esimerkki
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritys OY / AB:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen essi.esimerkki@esimerkki.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin YRITYS OY:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?