Koillismaan Leader


Koillismaan Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluu Taivalkoski, Kuusamo ja Posio.

Nuoriso Leader-rahoitus

Nuoriso Leader on rahoitusta alueen nuorten omiin projekteihin. Enintään 500 euron rahoitusta voivat hakea vähintään kolmen, 13 – 25-vuotaiden nuorten muodostamat ryhmät sekä yksittäiset henkilöt yrittäjyyskokeiluihin. Rahoitukset käsitellään hakujaksoittain, mutta hakemuksen voi lähettää milloin vain. Rahoituksen hakeminen on helppoa ja päätöksen jälkeen tuki maksetaan heti. Tutustu rahoituksen sääntöihin ja jätä hakemus!

Koillismaan Leader aluekartta

Tietoa rahoituksen hakemisesta

 • Mihin rahoitusta voi hakea?

  • Yhteisiin harrastusvälineisiin.
  • Tapahtuman järjestämiseen.
  • Kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamiseen.
  • Yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.
 • Minkä verran tukea voi saada?

  • 1-200 euron projekteille tuki 100 %, omaa rahaa ei tarvita lainkaan.
  • Yli 200 euron projekteille tuki 90 %, omaa rahaa tarvitaan 10% projektin kokonaiskustannuksista.
  • Maksimi tuki on 500 €.
 • Kuka voi hakea rahoitusta?

  • Rahoitus on tarkoitettu Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla asuville 13 – 25 -vuotiaille nuorille.
  • Projekti toteutetaan vähintään kolmen hengen ryhmässä. Ryhmä ei voi muodostua vain yhden perheen lapsista.
  • Yrityskokeiluihin (4H-yrittäjä, NY-yrittäjä, kevytyrittäjä tai muut yrittäjyyskokeilija) voi hakea rahoitusta yksin.
  • Jos hakija on alle 18-vuotias, tulee hänellä olla nimetty vastuuaikuinen.
 • Milloin rahoituksen saa?

  • Nuoriso Leader rahoitushakemukset käsitellään hakujaksoittain nuorisotyöryhmän kokouksissa.
  • Kokouksen jälkeen päätös lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostilla ja mahdollinen tuki maksetaan viimeistään 2 viikkoa päätöspäivämäärästä, mikäli tukea koskeva sopimus on allekirjoitettu siihen mennessä.
  • Tuki on käytettävä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siihen kohteeseen, johon sitä on haettu
  • Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava Koillismaan Leader ry:lle etukäteen.
 • Miten ja milloin projekti raportoidaan?

  • Projekti raportoidaan tämän sivuston PROJEKTIN RAPORTOINTI kohdassa.
  • Raportin määräaika on ilmoitettu sopimuksessa, ota yhteyttä jos tarvitset lisäaikaa.
  • Raportti voi olla esimerkiksi video, äänite, sarjakuva tai teksti, jolla kerrotaan projektista ja sen toteuttamisesta.
  • Raportin mukaan liitetään kuitit kustannuksista.
  • Mikäli kustannukset jäävät myönnettyä tukea pienemmiksi, hakijan on palautettava käyttämättä jäänyt tuki.
  • Jos projektin kustannukset ovat suuremmat kuin myönnetty tuki, tukea ei makseta lisää vaan ryhmä vastaa yli menevistä kustannuksista itse.
  • Jos projekti peruuntuu, on siihen myönnetty rahoitus palautettava kokonaisuudessaan Koillismaan Leader ry:lle.

Nuorisotyöryhmä

Koillismaan Leaderin nuorisotyöryhmä ideoi nimenomaan nuoria kiinnostavaa toimintaa, esimerkiksi tapahtumia ja kansainvälistä yhteistyötä. Työryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja siihen voi osallistua, vaikka olisi muuttanut toiselle paikkakunnalle esim. opintojen vuoksi. Tärkeintä on into vaikuttaa ja toimia! Kokouksista maksetaan palkkio ja matkakorvaukset. Saat halutessasi työryhmätoiminnasta todistuksen esimerkiksi CV:tä varten.

Nuorisotyöryhmän tehtävät

 • Tuoda esiin nuorten toiveita ja näkökulmia alueen kehittämiseen
 • Ottaa kantaa siihen, millaisia Nuoriso Leader -projekteja rahoitetaan
 • Ideoida työryhmää kiinnostavaa toimintaa
 • Toimia nuorisoon liittyvien hankkeiden asiantuntijana
 • Verkostoitua alueemme muihin nuoriin sekä nuorisotyöryhmiin ympäri Suomen ja kansainvälisesti

Ajankohtaista

Koillismaan Leaderin toteutuneita projekteja

Katso mihin kaikkeen rahoitusta on Koillismaalla myönnetty!

- / - Kohdetta

Heräsikö kysyttävää?

Pinja Moilanen

Vastaa Koillismaa Leader ry:n Nuoriso Leader -asioista.

pinja.moilanen@koillismaanleader.fi

Puh. 044 235 2322

Posio, Kuusamo ja Taivalkoski

Yhteydenotto
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yritys OY/AB

Yhteystiedot

Esimerkkitie 1
00000
Paikkakunta
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Essi Esimerkki
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritys OY / AB:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen essi.esimerkki@esimerkki.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin YRITYS OY:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?