Koillismaan Leader


Koillismaan Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluu Taivalkoski, Kuusamo ja Posio.

Nuoriso Leader-rahoitus

Nuoriso Leader on rahoitusta alueen nuorten omiin projekteihin. Enintään 500 euron rahoitusta voivat hakea vähintään kolmen, 13 – 25-vuotaiden nuorten muodostamat ryhmät sekä yksittäiset henkilöt yrittäjyyskokeiluihin. Rahoitukset käsitellään hakujaksoittain, mutta hakemuksen voi lähettää milloin vain. Rahoituksen hakeminen on helppoa ja päätöksen jälkeen tuki maksetaan heti. Tutustu rahoituksen sääntöihin ja jätä hakemus!

Koillismaan Leader aluekartta

Tietoa rahoituksen hakemisesta

 • Mihin rahoitusta voi hakea?

  • Yhteisiin harrastusvälineisiin.
  • Tapahtuman järjestämiseen.
  • Kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamiseen.
  • Yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.
 • Minkä verran tukea voi saada?

  • 1-200 euron projekteille tuki 100 %, omaa rahaa ei tarvita lainkaan.
  • Yli 200 euron projekteille tuki 90 %, omaa rahaa tarvitaan 10% projektin kokonaiskustannuksista.
  • Maksimi tuki on 500 €.
 • Kuka voi hakea rahoitusta?

  • Rahoitus on tarkoitettu Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla asuville 13 – 25 -vuotiaille nuorille.
  • Projekti toteutetaan vähintään kolmen hengen ryhmässä. Ryhmä ei voi muodostua vain yhden perheen lapsista.
  • Yrityskokeiluihin (4H-yrittäjä, NY-yrittäjä, kevytyrittäjä tai muut yrittäjyyskokeilija) voi hakea rahoitusta yksin.
  • Jos hakija on alle 18-vuotias, tulee hänellä olla nimetty vastuuaikuinen.
 • Milloin rahoituksen saa?

  • Nuoriso Leader rahoitushakemukset käsitellään hakujaksoittain nuorisotyöryhmän kokouksissa.
  • Kokouksen jälkeen päätös lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostilla ja mahdollinen tuki maksetaan viimeistään 2 viikkoa päätöspäivämäärästä, mikäli tukea koskeva sopimus on allekirjoitettu siihen mennessä.
  • Tuki on käytettävä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siihen kohteeseen, johon sitä on haettu
  • Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava Koillismaan Leader ry:lle etukäteen.
 • Miten ja milloin projekti raportoidaan?

  • Projekti raportoidaan tämän sivuston PROJEKTIN RAPORTOINTI kohdassa.
  • Raportin määräaika on ilmoitettu sopimuksessa, ota yhteyttä jos tarvitset lisäaikaa.
  • Raportti voi olla esimerkiksi video, äänite, sarjakuva tai teksti, jolla kerrotaan projektista ja sen toteuttamisesta.
  • Raportin mukaan liitetään kuitit kustannuksista.
  • Mikäli kustannukset jäävät myönnettyä tukea pienemmiksi, hakijan on palautettava käyttämättä jäänyt tuki.
  • Jos projektin kustannukset ovat suuremmat kuin myönnetty tuki, tukea ei makseta lisää vaan ryhmä vastaa yli menevistä kustannuksista itse.
  • Jos projekti peruuntuu, on siihen myönnetty rahoitus palautettava kokonaisuudessaan Koillismaan Leader ry:lle.

Nuorisotyöryhmä

Koillismaan Leaderin nuorisotyöryhmä ideoi nimenomaan nuoria kiinnostavaa toimintaa, esimerkiksi tapahtumia ja kansainvälistä yhteistyötä. Työryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja siihen voi osallistua, vaikka olisi muuttanut toiselle paikkakunnalle esim. opintojen vuoksi. Tärkeintä on into vaikuttaa ja toimia! Kokouksista maksetaan palkkio ja matkakorvaukset. Saat halutessasi työryhmätoiminnasta todistuksen esimerkiksi CV:tä varten.

Nuorisotyöryhmän tehtävät

 • Tuoda esiin nuorten toiveita ja näkökulmia alueen kehittämiseen
 • Ottaa kantaa siihen, millaisia Nuoriso Leader -projekteja rahoitetaan
 • Ideoida työryhmää kiinnostavaa toimintaa
 • Toimia nuorisoon liittyvien hankkeiden asiantuntijana
 • Verkostoitua alueemme muihin nuoriin sekä nuorisotyöryhmiin ympäri Suomen ja kansainvälisesti

Ajankohtaista

Koillismaan Leaderin toteutuneita projekteja

Katso mihin kaikkeen rahoitusta on Koillismaalla myönnetty!

- / - Kohdetta

Heräsikö kysyttävää?

Pinja Moilanen

Vastaa Koillismaa Leader ry:n Nuoriso Leader -asioista.

pinja.moilanen@koillismaanleader.fi

Puh. 044 235 2322

Posio, Kuusamo ja Taivalkoski

Yhteydenotto

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?