Nouseva Rannikkoseutu (Norsu)


Nouseva rannikkoseutu ry, joka tunnetaan myös tutummin nimellä Norsu. Norsun toiminta alueeseen kuuluvat Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Limingan, Lumijoen, Tyrnävän ja Hailuodon kunnat.

Nuorten omia projekteja

Haluamme saada nuoret mukaan ja luoda heille mahdollisuuksia oppia, ideoida ja toteuttaa itselleen merkityksellistä toimintaa.

Myönnämme rahoitusta nuorten omiin projekteihin, joissa nuoret ovat itse aktiivisina tekijöinä. Hakemukset käsittelee nuorisotyöryhmä, joka on koostettu Norsun alueen nuorista.

Tuemme nuorten harrastusmahdollisuuksia, yrittäjyyttä, osaamisen kehittämistä tai vaikkapa kansainvälisiä kohtaamisia.

Nuorisotyöryhmän seuraavat kokoukset:

 • 28.2.2024

Tietoa rahoituksen hakemisesta

 • Mihin rahoitusta voi hakea?

  Nuoriso Leader -rahaa myönnetään projekteille, joissa nuorten rooli on aktiivinen: nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat projektin.

  Rahoitusta voi saada esimerkiksi:

  • Yhteisiin harrastusvälineisiin
  • Tapahtuman järjestämiseen
  • Yhdessä tekemiseen
  • Nuoren yrittäjän toimintaan ja tarvikkeisiin
 • Minkä verran tukea voi saada?

  Rahoituspäätökset perustuvat Norsun Nuoriso Leaderin sääntöihin. Luethan säännöt ennen hakemista!

   

  • Tukea voi saada 100-300 euroa per projekti. Erityistilanteissa tuen maksimimäärä voi olla 500€:
   • Nuorten ryhmien hankkeissa erityistilanteita ovat esimerkiksi isot tapahtumat ja opintomatkat.
   • Nuorten yrittäjien hankkeissa erityistilanteita ovat toiminimiyrittäjät, joilla on y-tunnus.
   • Nuorisotyöryhmä on linjannut joillekin hankinnoille maksimitukisumman.
 • Kuka voi hakea rahoitusta?

  • 13-25 -vuotiaat.
  • Vähintään kolmen hengen nuorten ryhmät.
  • Nuoret yrittäjät, kuten 4H- tai NY-yritykset tai toiminimen perustaneet.
 • Miten ja milloin rahoituksen saa?

  • Nuoriso Leader rahoitushakemukset käsitellään nuorisotyöryhmän kokouksissa. Nuorisoryhmä kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Tämän sivun ylälaidasta näet kokousaikataulun.
  • Kokouksen jälkeen päätös lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostilla ja mahdollinen tuki maksetaan mahdollisuuksien mukaan seuraavan viikon maanantaina.
  • Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 60% hakijan ilmoittamalle tilille. Loput 40% tuesta maksetaan kuitteja ja loppuraportointia vastaan projektin päätyttyä.
 • Miten ja milloin projekti raportoidaan?

  Projekti raportoidaan rahoituspäätöksen ohjeiden mukaisesti

   

  • Projekti on raportoitava kokonaisuudessaan yhden vuoden sisällä rahoituksen myöntämisestä.
  • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
  • Kuiteista riittää valokuvat, jotka liitetään raportin liitteeksi.
  • Raporttiin on liitettävä mukaan kuvia ja/tai video projektin aikana toteutuneesta toiminnasta.
  • Jos hanketta ei raportoida vuoden kuluessa, tuen loppuosaa ei makseta.
  • Ennakkotuki peritään takaisin, jos hakija ei toimita raporttia tai tarvittavia kuitteja hankkeesta

Nuorisotyöryhmä

Nuorisotyöryhmä koostuu Norsun toiminta-alueen 13-25 -vuotiaista nuorista. Nuorisotyöryhmä tekee päätökset saapuneisiin Nuoriso Leader -hakemuksiin sekä linjaa ja asettaa sääntöjä rahoituksen jakamiselle. Työryhmä pääsee myös vaikuttamaan oman alueensa toimintaan Norsun kautta sekä osallistumaan valtakunnalliseen ja kansainväliseen vaikuttajanuorten toimintaan.

Nuorisotyöryhmän jäsenet

Ajankohtaista

Nouseva Rannikkoseudun toteutuneita projekteja

- / - Kohdetta

Heräsikö kysyttävää?

Riikka Kylmäoja

Vastaa Nouseva Rannikkoseutu ry:n Nuoriso Leader asioista

riikka.kylmaoja@nousevarannikkoseutu.fi

Puh. 045 783 55167

Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Liminka, Tyrnävä, Lumijoki ja Hailuoto

Yhteydenotto
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yritys OY/AB

Yhteystiedot

Esimerkkitie 1
00000
Paikkakunta
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Essi Esimerkki
040 123 4567
esimerkki@esimerkki.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritys OY / AB:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen essi.esimerkki@esimerkki.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin YRITYS OY:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?